พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

blog image

หนึ่งปีแห่งความอาลัย

Posted: October 13,2017
หนึ่งปีแห่งความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด
Latest Post