ครอบครัวพงศ์ศักดิ์คลินิก

blog image

ครอบครัวพงศ์ศักดิ์คลินิก Pongsak Magic Party 2016

Posted: May 08,2016
Pongsak Magic Party 2016

Pongsak Magic Party 2016

Pongsak Magic Party 2016

บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิก จำกัด ได้ มีการจัดงาน Pongsak Magic Party 2016 โดยภาพลักษณ์ของการจัดงานในครั้งนี้ มาในรูปแบบของการเสกสรรค์ สร้างสรรค์ความงามที่เนรมิตได้ เป็นงานเลี้ยงที่ได้รวบรวมครอบครัวพงศ์ศักดิ์คลินิกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศ ในงานได้มีการประกวดการแสดงจากพนักงานแต่ละสาขา นอกจากนี้ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี อดีตกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร หลังจากที่บริหารพงศ์ศักดิ์คลินิกกว่า 20 ปี ถึงเวลาที่ต้องส่งเสริมคนอื่นให้ทำงาน ให้คนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ และมีเป้าหมายในชีวิตที่ถูกต้อง เข้ามาดำเนินการในบริษัทแทนเพื่อนำพาพงศ์ศักดิ์คลินิก ให้เป็นคลินิกความงามที่ได้มาตฐานสากลต่อไป 

หลังจากนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีกล่าวจบ  ประธานกรรมการบริหาร นางสาวลดาวัลย์ คงดำเนิน กล่าวจบงานกับครอบครัวพงศ์ศักดิ์คลินิกถึง เป้าหมายเราที่เราจะเสกสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในด้านผลการรักษาและบริการ โดยครอบครัวพงศ์ศักดิ์คลินิกทุกคนจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยกัน 
Latest Post