Filler ฟิลเลอร์ คืออะไร ราคาเท่าไร ที่ไหนดี

Promotion Date: January 01,2020 - December 31,2020
blog image

Filler ฟิลเลอร์

Filler Soft : เติมเต็มผิวพรรณให้เอิ่บอิ่ม : ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้มค่า

ปกติราคาหลอดละ 20,000.-

- ซื้อ 1 หลอด ราคาหลอดละ 13,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 10 Units 

- ซื้อ 2 หลอด ราคาหลอดละ 12,500.-  รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 20 Units

- ซื้อ 3 หลอด ราคาหลอดละ 12,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 30 Units

- ซื้อ 4 หลอด ราคาหลอดละ 12,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 40 Units

- ซื้อ 5 หลอด ราคาหลอดละ 12,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 50 Units

***วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2563***


Filler ฟิลเลอร์

Filler Hard : ปรับรูปหน้า : ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้มค่า

ปกติราคาหลอดละ 25,000.-

- ซื้อ 1 หลอด ราคาหลอดละ 16,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 10 Units 

- ซื้อ 2 หลอด ราคาหลอดละ 15,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 20 Units

- ซื้อ 3 หลอด ราคาหลอดละ 15,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 30 Units

- ซื้อ 4 หลอด ราคาหลอดละ 15,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 40 Units

- ซื้อ 5 หลอด ราคาหลอดละ 15,500.- รับสิทธิ์แลกซื้อ Btox (K) Unit ละ 12.- จำนวน 50 Units

***วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2563***


Filler : ฟิลเลอร์ เติมเต็มความชุ่มชื่นและร่องรอยแห่งวัยให้ผิวเอิบอิ่ม
1 CC เริ่มต้นที่ = 14,900.-
*ขึ้นอยู่กับปัญหาผิวที่มีและการประเมินของแพทย์

เหมาะสำหรับ :
- ผู้ที่มีปัญหาเติมเต็มผิวพรรณให้อิ่มเต็มได้รูป
- ต้องการปรับรูปหน้า
- เพิ่มความชุ่มชื้ินและมิติของใบหน้า

*** วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 ***


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
line