ผิวพรรณของคนแต่ละธาตุนั้นต้องการดูแลที่แตกต่างกัน

1. จงเลือกสิ่งที่สื่อความเป็นคุณ
*ดาบ หรือ ถ้วย*  (คลิกที่ภาพ)