ทีมแพทย์ของ "พงศ์ศักดิ์คลินิก" มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านหัตถการ กายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า รวมทั้งมีความรอบรู้เรื่องผิวพรรณอย่างครอบคลุมทุกด้าน